นโยบายบริษัท

“SPC จะมุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพ
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าโดยมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน
สร้างทีมงานที่มีคุณภาพและเป็นสังคมการทำงานที่มีความสุข”

“ WE ARE READY TO SERVE ”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
แผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก

shutterstock_114785188

รางวัล

DSC00089
DSC00094
DSC00087