เครื่องจักรการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของบริษัทฯ
จะมีคุณภาพสูงและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

เครื่องผลิตกระดาษลูกฟูก

Screen Shot 2558-11-13 at 5.21.06 PM

เครื่องผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

Screen Shot 2559-02-01 at 1.01.07 PM